Bel ons
Menu Sluit
Op deze afbeelding is een oudere vrouw met waarschijnlijk haar dochter te zien. De vrouw zit in de stoel en haar dochter heeft haar hand vast.

Over SEZU

In mei 2011 is het gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn in gebruik genomen.  Een heleboel verschillende zorgverleners uit de eerstelijn zijn hier gaan werken. Dit samengaan bood de gelegenheid om de samenwerking tussen de eerstelijns zorgverleners verder te verbeteren. Daarom is er in voorjaar 2011 een organisatie opgericht met de naam Stichting Samenwerking EerstelijnsZorg Uithoorn, kortweg stichting SEZU.

Vanwege de vergrijzing en de oplopende zorgkosten wordt vanuit de overheid goede samenwerking in de zorg gezien als een manier om de goede kwaliteit van huidige zorg te behouden en zelfs op een hoger plan te brengen. Het doel van de SEZU is het samenwerken in de eerstelijn (dat betreft alle zorgverleners die in Uithoorn zelf zorg verlenen en dus niet de specialisten – medische of psychiatrische) te optimaliseren, waardoor de zorg kwalitatief verbetert, de kosten van de zorg binnen de perken blijven en de patiënten de zorg beter ervaren. In het bestuur van de SEZU zitten een huisarts, een apotheker en een fysiotherapeut. Bij hun werk worden ze ondersteund door de WSV-coördinator (Wijksamenwerkingverband). 

De activiteiten van de SEZU worden door de zorgverzekeraars financieel ondersteund. Vooral middels zorgprogramma’s voor bepaalde categorieën patiënten wordt de samenwerking uitgevoerd. In deze zorgprogramma’s maken de verschillende zorgverleners samenwerkingsafspraken en stemmen ze de zorg samen op de behoefte van de patiënt  af. De zorgprogramma’s die er inmiddels zijn gemaakt betreffen patiënten met:

  • Ziekte van Parkinson
  • Angst- stemmingsstoornissen
  • Kwetsbare Ouderen
  • Chronische Pijn
  • Orthopedie

In het wijksamenwerkingsverband SEZU werkt een verscheidenheid aan specialisten samen om de best mogelijke zorg te bieden. Binnen het WSV heeft ieder een eigen specialisme, maar werken buiten hun discipline graag met elkaar samen. En dit alles om een hoge kwaliteit van zorg te leveren met de juiste zorg op de juiste plek. Samen met gemeente en welzijn zet de SEZU zich hiervoor in.

Het bestuur

Apotheker | Voorzitter

A. Klink

Fysiotherapeut | Secretaris

M. Mulder

Huisarts | Penningmeester

F. Wegman

GEZ-coördinator

I. Snik

HOED-coördinator

P. Cuiper


Contact
Contact