Bel ons
Menu Sluit

Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. De ziekte tast het bewegingssysteem aan; de patiënt gaat trillen, trager bewegen en soms helemaal verstijven. Ook andere delen van de hersenen werken minder goed: o.a. de reuk verdwijnt, het automatisch slikken wordt minder, de spraak wordt zachter en het geheugen wordt trager en minder. De meeste patiënten met de ziekte van Parkinson zijn ouder dan 70 jaar en hebben door de toename van de beperkingen steeds meer hulp nodig.

Het zorgprogramma

Omdat een Parkinsonpatiënt zoveel verschillende beperkingen heeft, die weer verschillende behandelingen vergen, zijn er veel behandelaars betrokken bij deze zorg. Zo is de neuroloog de specialist voor de diagnose en de medicatie, de fysiotherapeut voor de beweging en de logopedist voor het slikken en spreken en de wijkverpleging voor de persoonlijke verzorging. De huisarts en de praktijkondersteuner zijn de spil rond de zorg en zorgen ervoor dat de juiste behandelaars op het juiste moment de juiste zorg leveren.

Regelmatig is er overleg met alle zorgverleners die bij de patiënt betrokken zijn, zodat de zorg zo goed mogelijk op de wensen en de behoeften van de patiënt kan worden afgestemd.

Doel van het programma

Middels het programma willen de zorgverleners de patiënt helpen om zo goed mogelijk om te gaan met alle gevolgen van de ziekte van Parkinson. Wij helpen de patiënt samen met hun partner/mantelzorger zo lang mogelijk en zo goed mogelijk te functioneren in hun eigen woonomgeving.

Voor informatie over dit zorgprogramma kunt u als patiënt terecht bij uw huisarts. Bent u zorgverlener of om een andere reden geïnteresseerd, dan kunt u contact op nemen met Ilja Snik, de coördinator van de SEZU. info@sezu.nl of 0651375579


Contact
Contact