Bel ons
Menu Sluit

Kwetsbare ouderen

Door afname van lichamelijke en geestelijke kracht gecombineerd met ouderdomsaandoeningen zoals artrose en geheugenstoornissen worden veel ouderen meer hulpbehoevend en afhankelijker van anderen: meestal familie, buren en de professionele zorg. Ouderen worden kwetsbaarder.

Deze toename van kwetsbaarheid is een gevolg van de opeenstapeling van ingrijpende gebeurtenissen, zoals verlies van inkomen, verlies van maatschappelijke zinvolle rollen, verlies van vrienden en geliefden, maar ook verlies van lichamelijke en geestelijke kracht. Dit is een geleidelijk proces en kan, als niemand het opmerkt, tot grote lichamelijke en geestelijke problemen leiden. 

Het zorgprogramma kwetsbare ouderen

De patiënt wordt door de praktijkondersteuner van de huisarts benaderd en gevraagd om aan dit programma deel te nemen. Zij bezoekt de patiënt thuis of de patiënt kan op het spreekuur komen in de huisartsenpraktijk.

Tijdens dit bezoek brengt de praktijkondersteuner de gezondheid en het welbevinden van de patiënt in kaart. Zij neemt een heleboel vragen door om te horen hoe het met de gezondheid is gesteld. Zoals bv. het eet- en drinkpatroon, lichamelijk activiteiten en gehoor en gezichtsvermogen worden in kaart gebracht. De praktijkondersteuner bespreekt ook of de patiënt voldoende sociale contacten heeft. Daarnaast bespreekt ze hoe het met het geheugen gaat en doet aanvullend lichamelijk onderzoek zoals het meten van de bloeddruk en het bepalen van het gewicht.

Als het nodig is, worden er andere zorgverleners betrokken bij de zorg zoals de fysiotherapeut, oefentherapeut of maatschappelijk werk. Dit gebeurt altijd in overleg met de patiënt.

Doel van het programma

Middels het programma willen wij de patiënt helpen om zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig te wonen en zoveel mogelijk het leven te leiden zoals de patiënt dit wenst. De praktijkondersteuner is de spil in het zorgprogramma en houdt contact met de andere zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg. Zij is ook het aanspreekpunt en werkt altijd nauw samen met de huisarts.

Voor informatie over dit zorgprogramma kunt u als patiënt terecht bij uw huisarts. Bent u zorgverlener of om een andere reden geïnteresseerd, dan kunt u contact op nemen met Ilja Snik, de coördinator van de SEZU. info@sezu.nl of 0651375579


Contact
Contact