Bel ons
Menu Sluit

Chronische pijn

Chronische pijn komt bij veel mensen voor en kan het dagelijks leven beïnvloeden. Sommige mensen kunnen ondanks hun pijn alles doen wat zij willen terwijl andere zeer beperkt zijn geworden in hun dagelijks leven.Werk, hobby’s, sport en allerlei sociale activiteiten worden niet of steeds minder uitgevoerd.

Er bestaat lang niet altijd een sluitende medische verklaring voor chronische pijn. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten met chronische pijn allerlei artsen en paramedici hebben bezocht of nog steeds bezoeken. Er is geregeld sprake van onbegrip, omdat men zich niet serieus genomen voelt en vaak is er geen doeltreffende behandeling om de pijn weg te nemen.

In dit zorgprogramma wordt de patiënt op twee manieren onderzocht. Het eerste onderzoek doet de huisarts of fysiotherapeut, die de patiënt vooral over de lichamelijk klachten bevraagt en lichamelijk onderzoekt. Het tweede onderzoek wordt gedaan door de POH-GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg). Hij/zij onderzoekt de invloed van de pijn op het leven en de manier waarop de patiënt daarmee omgaat. Samen met de POH-GGZ bepaalt de patiënt of het zorgprogramma geschikt is en wordt het besluit genomen of de patiënt al dan niet aan het zorgprogramma gaat deelnemen.

De verdere behandeling is onder begeleiding van de fysiotherapeut, de POH-GGZ en de huisarts. Alle behandelaars binnen dit zorgprogramma hebben scholing gevolgd om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van pijn. De duur van de behandeling kan maximaal een jaar beslaan. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de behandelaars om de zorg optimaal op de patiënt af te stemmen.

Voor wie is het zorgprogramma bestemd?

Wij noemen pijn chronisch als deze langer dan drie maanden duurt en we starten meestal met het programma als de klachten de afgelopen tijd onveranderd zijn. Het zorgprogramma is bedoeld voor mensen bij wie de pijn een (te) groot deel van het leven beheerst. De ervaring leert ons dat er vaak geen duidelijke medische oorzaak (meer) aan te wijzen is voor de pijnklachten of dat onderzoek wel een afwijking of letsel aantoont, maar dit geen afdoende verklaring geeft voor de ernstige mate waarin de pijn wordt ervaren. Door vernieuwde inzichten is het mogelijk om de pijn op een andere manier te benaderen!

Doel van het programma

De verschillende behandelaars kunnen de patiënt helpen meer uit het leven te halen. Het zorgprogramma stelt de patiënt in staat lichamelijk en psychisch te functioneren binnen het maximaal haalbare, zoals het uitvoeren van werk en hobby’s.

Voor informatie over dit zorgprogramma kunt u als patiënt terecht bij uw huisarts. Bent u zorgverlener of om een andere reden geïnteresseerd, dan kunt u contact op nemen met Ilja Snik, de coördinator van de SEZU. info@sezu.nl of 0651375579


Contact
Contact