Bel ons
Menu Sluit

Depressie

Depressieve klachten komen veel voor bij patiënten die de huisarts op zijn/haar spreekuur ziet. Er is sprake van een depressie wanneer iemand bijna dagelijks een neerslachtig gevoel heeft. Het is niet altijd duidelijk of iemand tijdelijk depressieve gevoelens heeft of een echte depressie. Er zijn diverse methoden om een depressie te behandelen. Daarom is er uitgebreider onderzoek nodig om tot een zorgvuldige, op de individuele patiënt afgestemde behandeling te komen..

Het zorgprogramma

Bij vermoeden van depressieve klachten of een depressie wordt de patiënt door de huisarts doorverwezen naar de praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). De POH-GGZ is een zorgverlener met deskundigheid op het gebied van de geestelijke gezondheid. Doorgaans is deze opgeleid tot sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, psycholoog of maatschappelijk werker. In een uitgebreid gesprek en met behulp van vragenlijsten brengt de POH-GGZ samen met de patiënt de klachten en vragen in kaart. Er zal, wanneer het nodig is, ook met de patiënt gesproken worden over de geschiedenis van de klachten en wat er al geprobeerd is om van de klachten af te komen. Vervolgens maken de POH-GGZ en de huisarts een voorstel voor de aanpak van de klachten.

Het voorstel kan bestaan uit een aantal vervolggesprekken met de POH-GGZ of huisarts, of gesprekken plus medicatie. Daarnaast kan er ook worden verwezen naar andere zorgverleners, zoals maatschappelijk werk, psychologen of zelfhulpwebsites.

Fysiotherapie

Omdat is bewezen dat een depressie kan worden verbeterd door lichamelijk activiteiten, zoals stevig doorwandelen of sporten, besteden we hier extra aandacht aan. Het is niet voor iedereen even eenvoudig om dit zelf op te pakken. Vanuit het zorgprogramma kan de patiënt hiervoor steun en begeleiding krijgen van de fysiotherapeut.

Voor wie is het zorgprogramma bestemd?

De huisarts adviseert de patiënten, bij wij hij/zij een depressie of een heftige depressieve periode vermoedt, gebruik te maken van het zorgprogramma. Ook patiënten die vanwege een depressie langdurig medicatie gebruiken, worden uitgenodigd voor het zorgprogramma. Er wordt dan op een zorgvuldige manier besproken of er betere opties zijn.

Doel van het programma

Met behulp van dit zorgprogramma en de nauwe samenwerking tussen POH-GGZ en huisarts geven we alle patiënten de juiste behandeling die het beste past bij hem/haar.

Voor informatie over dit zorgprogramma kunt u als patiënt terecht bij uw huisarts. Bent u zorgverlener of om een andere reden geïnteresseerd, dan kunt u contact op nemen met Ilja Snik, de coördinator van de SEZU. info@sezu.nl of 0651375579


Contact
Contact