Bel ons
Menu Sluit

Zorgprogramma’s

Stichting SEZU heeft de afspraken, taken en verantwoordelijkheden per zorgverlener vastliggen in zorgprogramma’s op basis van beschikbare richtlijnen, protocollen e.d. Speerpunt in de zorgprogramma’s is het betrekken van de patiënt bij de zorg, met het doel zijn zelfmanagement te bevorderen. Daarnaast houden wij door het opvolgen van de afspraken patiënten zo lang mogelijk in de eerste lijn. Als ze naar de tweede lijn worden verwezen, dragen wij zorg dat zij zo snel als mogelijk terugkomen naar de eerste lijn.

Door in de zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen de kwaliteiten van de zorgverleners zo goed mogelijk te benutten en op elkaar af te stemmen en door samen met de patiënt en diens omgeving de behandeldoelen en manier van begeleiding goed af te spreken, willen we deze patiënten zo prettig en goed mogelijk helpen.


Contact
Contact