Bel ons
Menu Sluit

Positieve Gezondheid

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar de klachten en gezondheidsproblemen van de patiënt, en hoe we dit kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest voor een andere invalshoek, waarbij het accent niet ligt op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Wil je meer weten over Positieve Gezondheid? Neem een kijkje op de website.


Contact
Contact