Bel ons
Menu Sluit

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc.

Integrale zorg

Welzijn op Recept is in hoge mate ook een vorm van integrale zorg. Integrale zorg is een andere manier van organiseren, waarbij de patiënt en zijn hele leven centraal staat. Voor Welzijn op Recept betekent dit dat zorg en welzijn nauw met elkaar samenwerken om samen de juiste zorg te kunnen leveren.

Bij patiënten met psychosociale problemen, waarvoor geen medische behandeling of doorverwijzing nodig is, kan de eerstelijnszorgverlener een welzijnsrecept voorschrijven. Hiervoor voert de eerstelijnszorgverlener het zogenaamde ‘andere gesprek’. Voor het voeren van een ‘ander gesprek’ bevelen we onder andere het 4D-model of het spinnenweb van positieve gezondheid aan. Het is vooral belangrijk dat het hier gaat om oplossingsgerichte gesprekstechnieken.

De SEZU heeft met welzijn op recept een nauwe samenwerking met Uithoorn voor Elkaar.

Voor meer informatie, bekijk de website van Welzijn op Recept.


Contact
Contact